płytki ceramiczne
Działalno ść
 płytki ceramiczne
Zastosowania
płytki ceramiczne
Linki
 płytki ceramiczne
Porady
 płytki ceramiczne
Sprzedaż
 płytki ceramiczne
Kontakty
 HAXGRES płytki ceramiczne , usługi glazurnicze

Płytki techniczne na sklepy

Płytki techniczne ceramiczne układane sklepach dzielą się na cztery grupy: Hale sprzedaży:
Typową płytką na hale sprzedaży jest płytka gresowa w kolorze białym tzw "superwhite"- hipermarkety francuskie , płytka gresowa z tzw grubym ziarnem - hipermarkety niemieckie i portugalskie , płytka gresowa "żółta chmurka" na markety niemieckie średniej wielkości w rozmiarach :
  • 150x150x12 mm
  • 150x150x13 mm
  • 150x150x15 mm
  • 200x200x12 mm
  • 200x200x13 mm
  • 200x200x15 mm
Płytki układa się metodą wibracyjną na warstwie betonowej z warstwą szczepną pomiedzy betonem a płytkami. Sposób wykonania warstwy podpłytkowej różni się w zależności od inwestora. Np. Carrefour preferuje podłogę pływającą ze zbrojeniem a Leclerc preferuje związanie warstwy podpłytkowej z podkładem betonowym oraz stosunkowo gęste dylatowanie powierzchni. Fugowanie hali sprzedaży wykonywane jest gotową fugą (wyższa jakość) lub mieszanką cementu z piaskiem kwarcowym ( gorsza jakość). Różnica w technologii ujawnia się po 2-3 latach szczególnie na stoiskach mokrych (ryby , mięso, warzywa) gdzie poprzez rozszczelnioną warstwę dostają się resztki organiczne których zapachu nie da się zniwelować nawet wentylacją mechaniczną.

Płytki ceramiczne na laboratoria:

Najczęściej są to płytki o wymiarach i w kolorze takim jak hala sprzedaży lecz o wyższym współczynniku antypoślizgowości- R12. Czasami w ramach oszczędności na laboratoria stosowane są płytki wykonane z tańszych surówców tzw." sól i pieprz ", "graniti" itp. Szalenie kosztownym błędem jest oszczędzanie na grubości płytek. Ze względu na duże obciążenie wózkami paletowymi płytki cienkie pękają i niezbędna jest ich ciągła wymiana. Układane są najczęściej metodą na klej.Często ze względów sanitarnych stosuje się fugę chemoodporną na bazie żywic epoksydowych jak i na krzemianach.
Płytki ceramiczne na pasażach:

Pasaże układane są z płytek ceramicznych stosunkowo cienkich 8-10 mm oraz różnych rozmiarach 300x300mm, 400x400mm, 300x600mm. Większe płytki są rzadko układane ze względu na zmniejszającą się wytrzymałość przy wzroście rozmiarów oraz rosnącą cene wraz z rozmiarem. Błędem jest układanie dużych powierzchni z płytek polerowanych.Ze względu na duże obciążenie ruchem płytki polerowane szybko się rysują tracąc efekt połysku. Ponadtto polery nie spełniają minimalnych norm antypoślizgowości wynoszących R9.

Płytki ceramiczne na butiki: W butikach występuje największa różnorodność rodzajów płytek jednak również tam powinny być zachowane przynajmniej minimalne wymagania dotyczące płytek. Najkorzystniejsze by było zastosowanie płytek gresowych barwionych w masie lub przynajmniej płytek gresowych szkliwionych. Należy się wystrzegać terakoty o kolorach ciemnych ( miękkie szkliwo i większe zużycie energii niż przy płytkach jasnych) oraz o spodzie czerwonym (mało wytrzymały czerep).

Dylatacje

Należy przyjąć dwa rodzaje dylatacji: dylatację konstrukcyjną i dylatację powierzchniową. Dylatacja konstrukcyjna musi przebiegać dokładnie nad wykonaną dylatacją płyty nośnej. Dylatacja powierzchniowa powinna być wykonana o ile to możliwe o wymiarach 6x6 m. Ważne jest aby dylatacja przy układaniu wibracyjnym przebiegała do samego spodu betonu podpłytkowego i stykała się z płytą stropową. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń ze względu na duże powierzchnie bardzo często kończy się zniszczeniem posadzki.

płytki techniczne pogrubione 12mm 15 mm Płytki ceramiczne na butiki i ekskluzywne sklepy Płytki antypoślizgowe o antypoślizgowości R12V4 Płytki ceramiczne antypoślizgowe na pasy bezpieczeństwa